Bài giảng giải phẫu học – 2 Tập – ĐH Y Dược Thái Nguyên

0
2753

Tên sách: BÀI GIẢNG GIẢI PHẪU HỌC

Tác giả/ Chủ biên:TS TRỊNH XUÂN ĐÀN – BỘ MÔN GIẢI PHẪU HỌC

Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2008

Chuyên ngành: Y HỌC CƠ SỞ

Đọc trực tuyến:

Tập 1:

 

Tập 2:

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here