Bài giảng giải phẫu học – ĐH Y Hà Nội

0
10442

Tên sách: BÀI GIẢNG GIẢI PHẪU HỌC

Tác giả/ Chủ biên: TS NGUYỄN VĂN HUY – TS LÊ HỮU HƯNG

Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2003

Chuyên ngành: Y HỌC CƠ SỞ, GIẢI PHẪU

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here