Bài giảng lý thuyết giải phẫu bệnh – ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

0
5959

Tên sách: BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU BỆNH

Tác giả/ Chủ biên: GS NGUYỄN SÀO TRUNG

Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN GIẢI PHẪU BỆNH – ĐH YK PHẠM NGỌC THẠCH

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2011

Chuyên ngành: Y HỌC CƠ SỞ, GIẢI PHẪU BỆNH

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here