Di truyền y học – Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa – Bộ y tế

0
3478

Tên sách: DI TRUYỀN Y HỌC

Tác giả/ Chủ biên: BỘ Y TẾ

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2008

Chuyên ngành: KHOA HỌC CƠ BẢN

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here