Hóa sinh lâm sàng – ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh

0
7001

Tên sách: HÓA SINH LÂM SÀNG

Tác giả/ Chủ biên: ĐỖ ĐÌNH HỔ

Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN HÓA SINH – ĐH Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2010

Chuyên ngành: HÓA SINH LÂM SÀNG, Y HỌC CƠ SỞ

Đọc trực tuyến:

BẢN XUẤT BẢN NĂM 2010

 

BẢN XUẤT BẢN NĂM 2015: KHÔNG CÓ BẢN XEM TRỰC TUYẾN

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here