Ký sinh trùng – Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng – Bộ y tế

0
2345

Tên sách: KÝ SINH TRÙNG

Tác giả/ Chủ biên: PGS TS PHẠM VĂN THÂN

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: GIÁO DỤC    – Năm xuất bản: 2007

Chuyên ngành: KÝ SINH TRÙNG, Y HỌC CƠ SỞ

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here