Ký sinh trùng y học – Dùng cho đào tạo cao đẳng xét nghiệm – Bộ y tế

0
2472

Tên sách: KÝ SINH TRÙNG Y HỌC

Tác giả/ Chủ biên: ĐOÀN THỊ NGUYỆN

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2010

Chuyên ngành: KÝ SINH TRÙNG

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here