Mô học – Đại học Y Hà Nội

0
6000

Tên sách: MÔ HỌC

Tác giả/ Chủ biên: PGS TS TRỊNH BÌNH,…

Bộ môn/ Trường: MÔ HỌC VÀ PHÔI THAI HỌC – ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2004

Chuyên ngành: MÔ PHÔI, Y HỌC CƠ SỞ

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here