Nhi khoa 3 – Nhi tim mạch, thận, tiết niệu, huyết học, nội tiết – ĐH Y Huế

1
1694

Tên sách: NHI KHOA 3 – NHI TIM MẠCH, THẬN, TIẾT NIỆU, HUYẾT HỌC, NỘI TIẾT

Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN NHI

Bộ môn/ Trường:ĐH Y DƯỢC HUẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: ĐH HUẾ    – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: NHI KHOA

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here