Sinh học phân tử – Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học – Bộ y tế

0
3079

Tên sách: SINH HỌC PHÂN TỬ

Tác giả/ Chủ biên: GS NGUYỄN VĂN THANH

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: GIÁO DỤC    – Năm xuất bản: 2007

Chuyên ngành: SINH HỌC PHÂN TỬ, Y HỌC CƠ SỞ

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here