Sinh lý bệnh học – ĐH Y Hà Nội

0
5872

Tên sách: SINH LÝ BỆNH HỌC

Tác giả/ Chủ biên: GS NGUYỄN NGỌC LANH

Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN SINH LÝ-SINH LÝ BỆNH – ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2012

Chuyên ngành: Y HỌC CƠ SỞ, SINH LÝ BỆNH

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here