Sinh lý bệnh và miễn dịch học – Phần miễn dịch – Bộ Y tế

0
2935

Tên sách: SINH LÝ BỆNH VÀ MIỄN DỊCH HỌC – PHẦN MIỄN DỊCH HỌC

Tác giả/ Chủ biên:VĂN ĐÌNH HOA, NGUYỄN NGỌC LANH

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2011

Chuyên ngành: MIỄN DỊCH HỌC, Y HỌC CƠ SỞ

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here