Vi sinh vật y học – Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa – Bộ y tế

0
2057

Tên sách: VI SINH VẬT Y HỌC

Tác giả/ Chủ biên: GS LÊ HUY CHÍNH

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ, ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: VI SINH VẬT Y HỌC

Đọc trực tuyến: KHÔNG CÓ BẢN XEM TRỰC TUYẾN

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here