Vi sinh y học – Dùng cho đào tạo cao đẳng y học – Bộ y tế

1
1715

Tên sách: VI SINH Y HỌC

Tác giả/ Chủ biên: TRẦN VĂN HƯNG – NGUYỄN THỊ ĐOAN TRINH

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: GIÁO DỤC VIỆT NAM    – Năm xuất bản: 2010

Chuyên ngành: VI SINH, Y HỌC CƠ SỞ

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here