Bài giảng atlas giải phẫu bệnh – ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

0
3198

Tên sách: BÀI GIẢNG ATLAS GIẢI PHẪU BỆNH

Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN GIẢI PHẪU BỆNH

Bộ môn/ Trường: ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: KHÔNG    – Năm xuất bản: 2011

Chuyên ngành: Y HỌC CƠ SỞ

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here