Bài tập xác suất thống kê- ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh

0
11993

Tên sách: BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Tác giả/ Chủ biên: ĐH Y DƯỢC TP HCM

Bộ môn/ Trường:ĐH Y DƯỢC TP HCM

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: KHÔNG   – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: TOÁN TIN

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here