Di truyền y học – Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa – Bộ y tế

0
1747

Tên sách: DI TRUYỀN Y HỌC

Tác giả/ Chủ biên: BỘ Y TẾ

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ, ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2011

Chuyên ngành: KHOA HỌC CƠ BẢN, Y HỌC CƠ SỞ

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here