Phôi thai học người – ĐH Y Dược TP HCM

0
4416

Tên sách: PHÔI THAI HỌC NGƯỜI

Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN MÔ PHÔI DI TRUYỀN

Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: MÔ PHÔI, Y HỌC CƠ SỞ

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here