Sinh học – Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa – Bộ y tế

1
7545

Tên sách: SINH HỌC

Tác giả/ Chủ biên: GS TRỊNH VĂN BẢO – PGS TRẦN THỊ THANH HƯƠNG – PGS PHAN THỊ HOAN

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2013

Chuyên ngành: KHOA HỌC CƠ BẢN, Y HỌC CƠ SỞ

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here