Nhóm máu Rh

0
1426

Hệ nhóm máu Rh

Hệ nhóm máu Rh được phân loại dựa trên sự có mặt hay không có mặt của một loại kháng nguyên có tên là “Rh” ở trên màng hồng cầu. Nó được phát hiện lần đầu tiên ở một loài linh trưởng có tên là khỉ “Rhesus”, loài khỉ này thường được dùng để phục vụ nghiên cứu vì máu của chúng khá giống với máu của người. Có rất nhiều loại kháng nguyên Rh đã được phát hiện, trong đó kháng nguyên D là quan trọng nhất. Những người có kháng nguyên D trên màng hồng cầu mang nhóm máu Rh (+), đọc là Rh dương, trong khi những người không có kháng nguyên D mang nhóm máu Rh (-), nghĩa là Rh âm.

Một điều cần lưu ý là hệ nhóm máu Rh khác với hệ nhóm máu ABO, một người mang bất kể nhóm máu gì trong hệ ABO, đều có thể có hay không có kháng nguyên D.

Ví dụ, một người mang nhóm máu A của hệ ABO, nghĩa là hồng cầu người này có kháng nguyên A, nếu có thêm kháng nguyên D, anh ta sẽ mang thêm nhóm máu Rh (+) của hệ Rh. Chung quy lại, nhóm máu của anh ta sẽ là A Rh (+), hoặc viết tắt là A (+). Ngược lại, nếu người đó không có kháng nguyên D, nhóm máu của anh ta sẽ là A Rh(-) hay A (-).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here