Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa với những nội dung sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Điều kiện chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

1.2. Điều kiện bổ sung:

Người dự tuyển phải đang thực hành nghề (liên tục tính đến thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển) theo đúng trình độ chuyên môn tại bệnh viện đa khoa công lập từ 03 tháng trở lên. (Có Giấy xác nhận quá trình thực hành theo mẫu 02 – Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP, có nhận xét tốt về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp)

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Nội dung xét tuyển: được thực hiện theo 02 vòng:

a) Vòng 1:

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham gia vào vòng 2.

b) Vòng 2:

– Kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Thời gian phỏng vấn: 30 phút/ 01 thí sinh.

* Lưu ý: Hội đồng xét tuyển không tổ chức ôn tập và cung cấp tài liệu xét tuyển.

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển được thực hiện theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thời gian và địa điểm xét tuyển sẽ được thông báo sau.

Lệ phí xét tuyển được thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Cơ cấu, số lượng, yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

STT Cơ cấu Số lượng Ngoại Ngữ Tin học
1 Đại học Điều dưỡng 6 Bậc 2 (B;A2) Chuẩn CNTTcơ bản (A,B,C)
2 Cao đẳng Điều dưỡng 30 Bậc 1 (B;A2) Chuẩn CNTTcơ bản (A,B,C)
3 Cao đẳng Xét nghiệm y học 5 Bậc 1 (B;A2) Chuẩn CNTTcơ bản (A,B,C)
4 Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học 5 Bậc 1 (B;A2) Chuẩn CNTTcơ bản (A,B,C)
5 Cao đẳng Dược 8 Bậc 1 (B;A2) Chuẩn CNTTcơ bản (A,B,C)
6 Cử nhân Công nghệ sinh học 1 Bậc 2 (B;A2) Chuẩn CNTTcơ bản (A,B,C)
7 Cử nhân Bảo hiểm 1 Bậc 2 (B;A2) Chuẩn CNTTcơ bản (A,B,C)
8 Cử nhân Toán – Tin ứng dụng 1 Bậc 2 (B;A2)  
9 Cử nhân Ngôn ngữ Anh 1 Chuẩn CNTTcơ bản (A,B,C)
10 Cử nhân Quản trị kinh doanh 1 Bậc 2 (B;A2) Chuẩn CNTTcơ bản (A,B,C)
11 Cử nhân Tài chính ngân hàng 2 Bậc 2 (B;A2) Chuẩn CNTTcơ bản (A,B,C)
12 Cử nhân Kinh tế (ngành kinh tế đầu tư) 1 Bậc 2 (B;A2) Chuẩn CNTT cơ bản (A,B,C)
13 Cử nhân Kế toán 2 Bậc 2 (B;A2) Chuẩn CNTTcơ bản (A,B,C)
14 Đại học Ngoại ngữ (Tiếng Anh thương mại) 1 Chuẩn CNTTcơ bản (A,B,C)
15 Đại học Trung y dược (Có chứng chỉ định hướng Y học cổ truyền) 1 Bậc 2 (B;A2) Chuẩn CNTTcơ bản (A,B,C)
16 Đại học Công tác xã hội­ 1 Bậc 2 (B;A2) Chuẩn CNTTcơ bản (A,B,C)
17 Đại học Quản lý nhà nước 1 Bậc 2 (B;A2) Chuẩn CNTTcơ bản (A,B,C)
18 Cao đẳng Công nghệ thông Tin học 1 Bậc 1 (B;A2)
TỔNG 69

4. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận

4.1. Phiếu đăng ký dự tuyển

– Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (đính kèm) và để thuận lợi cho Hội đồng tuyển dụng viên chức trong công tác kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, thí sinh nộp kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển gồm các giấy tờ có liên quan như sau:

– Có Giấy xác nhận quá trình thực hành theo mẫu 02 – Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP, có xác nhận thời gian thực hành nghề liên tục từ 03 tháng trở lên, nhận xét tốt về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

– Bản sao Bằng tốt nghiệp, kết quả học tập, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. (Trường hợp thí sinh có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải cung cấp bản công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận).

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (nếu có).

– 03 phong bì dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ.

4.2. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận

Thí sinh nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và giấy tờ kèm theo tại Phòng Tổ chức cán bộ, Tầng 10 – Nhà B, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong các ngày làm việc từ 7 giờ 00 phút ngày 11/9/2019 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 10/10/2019.

* Lưu ý:

a) Người dự tuyển chỉ được đăng ký nguyện vọng vào một vị trí việc làm. Trường hợp người được dự tuyển đăng ký từ 02 vị trí trở lên thì sẽ bị hủy bỏ việc đăng ký dự tuyển hoặc kết quả xét tuyển.

b) Chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh đã được cấp bằng tốt nghiệp chuyên môn; Phiếu đăng ký phải ghi đầy đủ các thông tin kèm theo các giấy tờ quy định trên. Không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa và không ghi đầy đủ thông tin. Hồ sơ dự tuyển phải do trực tiếp người có nhu cầu xét tuyển nộp, khi nộp có ký nhận, không nhận qua trung gian. Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ sơ bằng bìa cứng khổ 24x35cm và ghi rõ số điện thoại liên hệ trên bì hồ sơ dự tuyển).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here