Để điều trị đau, Tổ chức Y tế thế giới đã đưa ra một phác đồ điều trị dùng
thuốc bằng đường uống, theo giờ và theo ba mức:
Mức 1: Đau từ nhẹ đến vừa: Paracetamol được chọn đầu tiên vì ít có tai
biến so với các thuốc khác. Nếu không đỡ với thuốc giảm đau loại không
phải opioid, có thể thêm một thuốc bổ trợ khi cần (xem dưới).
Mức 2: Đau nặng: Thêm một thuốc giảm đau opioid tác dụng yếu (codein,
tramadol) cùng một thuốc giảm đau không opioid. Cũng có thể thêm một
thuốc bổ trợ khi cần.
Mức 3: Đau dữ dội: Một thuốc giảm đau mạnh thuộc nhóm opioid. Cũng
có thể thêm một thuốc giảm đau không opioid và một thuốc bổ trợ.
Các thuốc giảm đau không opioid và thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid
yếu có tác dụng giới hạn, cho liều cao hơn cũng không có tác dụng giảm
đau mạnh hơn. Chỉ dùng phối hợp mỗi nhóm một thuốc với nhau.
Thuốc bổ trợ
Đau do tổn thương thần kinh: Thuốc chống trầm cảm ba vòng như
amitriptylin, thuốc chống động kinh như carbamazepin, corticosteroid
như dexamethason, prednisolon trong chèn ép dây thần kinh, tăng áp lực
nội sọ.
Thuốc giãn cơ (benzodiazepin) hoặc thuốc kháng muscarin (chống co
thắt) như atropin sulfat, hyoscin butylbromid, alverin citrat …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here