Methemoglobin huyết


Xanh methylen có thể làm giảm nồng độ methemoglobin trong hồng
cầu và được dùng để điều trị methemoglobin huyết do thuốc hoặc
không rõ nguyên nhân. Ở nồng độ thấp, xanh methylen làm tăng chuyển
methemoglobin thành hemoglobin. Ở nồng độ cao, thuốc có tác dụng
ngược lại do thuốc oxy hóa ion sắt 2 của hemoglobin thành sắt 3 nên
chuyển hemoglobin thành methemoglobin. Tác dụng này được sử dụng
để điều trị ngộ độc sắn (chuyển cyanid thành cyanmethemoglobin
không độc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here