Bách khoa thư bệnh học – 4 tập – GS Phạm Song – GS Nguyễn Hữu Quỳnh

0
1125

Tên sách: BÁCH KHOA THƯ BỆNH HỌC

Tác giả/ Chủ biên: GS PHẠM SONG – GS NGUYỄN HỮU QUỲNH

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: GIÁO DỤC VIỆT NAM    – Năm xuất bản: 2008

Chuyên ngành: NỘI KHOA

Đọc trực tuyến:

 TẬP 1:

TẬP 2:

TẬP 3:

TẬP 4:

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here