Bài giảng gây mê hồi sức – ĐH Y Hà Nội

0
5205

Tên sách: BÀI GIẢNG GÂY MÊ HỒI SỨC

Tác giả/ Chủ biên: GS NGUYỄN THỤ

Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN GMHS – ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2006

Chuyên ngành: GÂY MÊ HỒI SỨC

Đọc trực tuyến:

 TẬP 1:

TẬP 2:

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here