Bài giảng kỹ năng y khoa – Đại học Y Hà Nội

0
25387

Tên sách: BÀI GIẢNG KỸ NĂNG Y KHOA

Tác giả/ Chủ biên: PGS NGUYỄN ĐỨC HINH – TS LÊ THU HÒA

Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2014

Chuyên ngành: NỘI KHOA, KỸ NĂNG LÂM SÀNG

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here