Tên sách: BỆNH HỌC NỘI

Tác giả/ Chủ biên: ĐH Y DƯỢC HUẾ

Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC HUẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: ĐH HUẾ    – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: NỘI KHOA

Đọc trực tuyến:

 TẬP 1:

TẬP 2:

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here