Tên sách: BỆNH HỌC NỘI KHOA

Tác giả/ Chủ biên: NGÔ QUÝ CHÂU

Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2012

Chuyên ngành: NỘI KHOA

Đọc trực tuyến:

 TẬP 1:

TẬP 2:

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here