Tên sách: BỆNH HỌC NỘI KHOA

Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN NỘI

Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2006

Chuyên ngành: NỘI KHOA

Đọc trực tuyến:

TẬP 1:

TẬP 2:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here