Bệnh học nội khoa – Học viện quân y

0
2697

Tên sách: BỆNH HỌC NỘI KHOA

Tác giả/ Chủ biên: HỌC VIỆN QUÂN Y

Bộ môn/ Trường: HỌC VIỆN QUÂN Y

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN    – Năm xuất bản: 2003

Chuyên ngành: NỘI KHOA

Đọc trực tuyến:

 TẬP 1:

TẬP 2:

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here