Bệnh học tiêu hóa – Sau đại học – Học viện quân y

0
3230

Tên sách: BỆNH HỌC TIÊU HÓA

Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN NỘI TIÊU HÓA

Bộ môn/ Trường: HỌC VIỆN QUÂN Y

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN    – Năm xuất bản: 2007

Chuyên ngành: NỘI TIÊU HÓA

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here