Bệnh học tim mạch – 2 tập – Phạm Nguyễn Vinh

0
2939

Tên sách: BỆNH HỌC TIM MẠCH

Tác giả/ Chủ biên: PHẠM NGUYỄN VINH

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: NỘI TIM MẠCH

Đọc trực tuyến:

TẬP 1:

TẬP 2:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here