Bệnh học truyền nhiễm – ĐH Y Hà Nội

0
19558

Tên sách: BỆNH HỌC TRUYỀN NHIỄM

Tác giả/ Chủ biên: GS BÙI ĐẠI,…

Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2005

Chuyên ngành: TRUYỀN NHIỄM

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here