Bệnh mạch vành – GS Nguyễn Huy Dung

0
1302

Tên sách: BỆNH MẠCH VÀNH

Tác giả/ Chủ biên: GS NGUYỄN HUY DUNG

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: NỘI TIM MẠCH

Đọc trực tuyến: KHÔNG CÓ BẢN XEM TRỰC TUYẾN

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here