Bệnh nội tiết chuyển hóa – Dùng cho bác sĩ đa khoa và sau đại học – Bộ y tế

0
1460

Tên sách: BỆNH NỘI TIẾT CHUYỂN HÓA

Tác giả/ Chủ biên: PGS ĐỖ TRUNG QUÂN

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: GIÁO DỤC VIỆT NAM    – Năm xuất bản: 2010

Chuyên ngành: NỘI TIẾT CHUYỂN HÓA

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here