Đái tháo đường và điều trị – ĐH Y Hà Nội

0
4768

Tên sách: ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ ĐIỀU TRỊ

Tác giả/ Chủ biên:TS ĐỖ TRUNG QUÂN

Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN NỘI – ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2007

Chuyên ngành: NỘI TIẾT – CHUYỂN HÓA

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here