Dị ứng miễn dịch lâm sàng – Bộ y tế

0
4543

Tên sách: DỊ ỨNG MIỄN DỊCH LÂM SÀNG

Tác giả/ Chủ biên: GS NGUYỄN NĂNG AN

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ, ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2007

Chuyên ngành: DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here