Điều trị học nội khoa – ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh

0
4810

Tên sách: ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA

Tác giả/ Chủ biên: CHÂU NGỌC HOA

Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN NỘI – ĐH Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2012

Chuyên ngành: NỘI KHOA

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here