Giáo trình nội khoa cơ sở – ĐH Y dược Thái Nguyên

0
2285

Tên sách: GIÁO TRÌNH NỘI KHOA CƠ SỞ

Tác giả/ Chủ biên: NGUYỄN TRỌNG HIẾU

Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI   – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: NỘI KHOA

Đọc trực tuyến: KHÔNG CÓ BẢN XEM TRỰC TUYẾN

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here