Giáo trình tâm thần học – ĐH Y Thái Nguyên

0
9857

Tên sách: GIÁO TRÌNH TÂM THẦN HỌC

Tác giả/ Chủ biên: BÙI ĐỨC TRÌNH

Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI    – Năm xuất bản: 2010

Chuyên ngành: TÂM THẦN

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung:

Đây là giáo trình giảng dạy chính thức cho sinh viên Đại học Thái Nguyên. Chủ biên là BS.CKII. Bùi Đức Trình với sự tham gia biên soạn của GS.TS. Nguyễn Vãn Ngân, GS.TS. Ngô Ngọc Tản, GS.TS. Cao Tiến Đức, GS.TS. Nguyễn Sinh Phúc, ThS. Động Hoàng Anh, ThS. Đàm Bào Hoa, ThS. Trịnh Quỳnh Giảng.

Sách gồm các nội dung sau:
Đại cương về tâm thần học
Theo dõi và đánh giá bệnh nhân tâm thần
Triệu chứng học tâm thần
Các rối loạn về tâm thần thực tổn
Bệnh tâm thần phân liệt
Rối loạn khí sắc
Các rối loạn liên quan đến stress
Nghiện ma tuý
Lạm dụng rượu và nghiện rượu
Dược lý học tâm thần
Liệu pháp tâm lí
Liệu pháp sốc điện
Cấp cứu tâm thần

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here