Hóa sinh lâm sàng – Đại học y Hà Nội

0
5078

Tên sách: HÓA SINH LÂM SÀNG

Tác giả/ Chủ biên: GS TẠ THÀNH VĂN

Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2013

Chuyên ngành: HÓA SINH LÂM SÀNG

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here