Dược lý lâm sàng – Lê Đình Sáng

0
2286

Sách: DƯỢC LÝ LÂM SÀNG

Tác giả/ Chủ biên: LÊ ĐÌNH SÁNG

Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: KHÔNG           – Năm xuất bản: 2010

Chuyên ngành: DƯỢC LÝ

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here