Sổ tay thuốc và biệt dược – Lê Đình Sáng

0
2518

Sách: SỔ TAY THUỐC VÀ BIỆT DƯỢC

Tác giả/ Chủ biên: LÊ ĐÌNH SÁNG

Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: KHÔNG          – Năm xuất bản: 2010

Chuyên ngành: DƯỢC

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here