GIÁO TRÌNH SAU ĐẠI HỌC BỆNH TIÊU HÓA GAN MẬT – ĐH Y DƯỢC HUẾ

0
2739

Tên sách: GIÁO TRÌNH SAU ĐẠI HỌC BỆNH TIÊU HÓA GAN MẬT

Tác giả/ Chủ biên: HOÀNG TRỌNG THĂNG

Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC HUẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: ĐH HUẾ    – Năm xuất bản: 2014

Chuyên ngành: TIÊU HÓA

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here