Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu – Bộ y tế

0
4442

Tên sách: HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH DA LIỄU

Tác giả/ Chủ biên: BỘ Y TẾ

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2015

Chuyên ngành: DA LIỄU

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here