Nội soi phế quản – PGS TS Ngô Quý Châu

0
2169

Tên sách: NỘI SOI PHẾ QUẢN

Tác giả/ Chủ biên: PGS TS NGÔ QUÝ CHÂU VÀ CỘNG SỰ

Bộ môn/ Trường: BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2007

Chuyên ngành: HÔ HẤP

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here