Sổ tay tiêu hóa thực hành – TS Nguyễn Thị Vân Hồng

0
5398

Tên sách: SỔ TAY TIÊU HÓA THỰC HÀNH

Tác giả/ Chủ biên: TS NGUYỄN THỊ VÂN HỒNG

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2006

Chuyên ngành: NỘI TIÊU HÓA, NỘI SOI

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here