Bài giảng ung thư học – ĐH Y Hà Nội

0
8197

Sách: BÀI GIẢNG UNG THƯ HỌC

Tác giả/ Chủ biên: TS NGUYỄN BÁ ĐỨC

Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: 2001

Chuyên ngành: UNG THƯ

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here