Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa – ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh

0
12979

Sách: BỆNH HỌC NGOẠI KHOA TIÊU HÓA

Tác giả/ Chủ biên: NGUYỄN ĐÌNH HỐI – NGUYỄN MẬU ANH

Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC           – Năm xuất bản: 2011

Chuyên ngành: NGOẠI TIÊU HÓA

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here