Bệnh học ngoại lồng ngực – tim mạch – Học viện quân y

0
2113

Sách: BỆNH HỌC NGOẠI LỒNG NGỰC – TIM MẠCH

Tác giả/ Chủ biên: HỌC VIỆN QUÂN Y

Bộ môn/ Trường: HỌC VIỆN QUÂN Y

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN    – Năm xuất bản: 2015

Chuyên ngành: NGOẠI LỒNG NGỰC

Xem trực tuyến:

 

Mô tả nội dung/ Lời nói đầu: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here